Sản Phẩm

 • Thép Ống Đúc Phi 13

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 13

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, DIN, S355, GOST, A213-T23, EN, A210-C, CT3, CT50, X46, ASTM A106, ANSI, X56, A179, A192, JIS, A333, A53, A213-T91, API 5L, A213-T22, X52, X70, X65, S275, X42, S235, X80, A335, X60, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Braxin, Đức, Nga, Trung Quốc, Ukraina, Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 13.7

  Độ dày (mm): 1.65 – 3.02

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 0,49 – 0,80

 • Thép Ống Đúc Phi 141

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 141

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, GOST, A213-T91, ANSI, X52, DIN, A53, S355, X46, X42, A335, ASTM A106, S235, X70, X80, A333, A192, EN, CT50, JIS, CT3, A179, A210-C, A213-T22, S275, API 5L, X65, A213-T23, X56, X60, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Ukraina, Đức, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Braxin, Ấn Độ, Mỹ, Nga, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 141,3

  Độ dày (mm): 2,77 – 18,3

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 9,46 – 55,48

 • Thép Ống Đúc Phi Nhập Khẩu

  Thép Ống Đúc Phi 168

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 168

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, S355, A213-T22, GOST, A213-T91, ASTM A106, ANSI, X70, CT3, JIS, A53, S235, S275, X80, A333, A335, X60, X42, API 5L, EN, X46, X56, A210-C, DIN, A179, X65, X52, CT50, A213-T23, A192, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Braxin, Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Nhật Bản, Ukraina, Mỹ, Ấn Độ, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 168,3

  Độ dày (mm): 2,78 – 18,3

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 11,34 – 67,66

 • Thép Ống Đúc Phi 17

  5.00 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 17

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, CT3, X46, API 5L, S275, S235, S355, ANSI, GOST, CT50, X60, A213-T91, DIN, X56, EN, A179, A333, JIS, X52, A192, A210-C, A53, X70, A213-T22, X80, A335, X65, X42, A213-T23, ASTM A106, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Ukraina, Mỹ, Braxin, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 17.1

  Độ dày (mm): 1.65 – 3.02

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 0,63 – 0,10

 • Thép Ống Đúc Phi 21

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 21

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, ANSI, X60, A335, CT3, X80, X70, X42, A210-C, API 5L, A213-T91, X65, EN, S275, CT50, A213-T23, GOST, A333, X46, X56, S355, X52, DIN, A179, A213-T22, ASTM A106, A53, S235, JIS, A192, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin, Mỹ, Ukraina, Nga, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 21.3

  Độ dày (mm): 2.11 –  7.47

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 1.00 – 2.55

 • Thép Ống Đúc Phi 219

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 219

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, A179, A213-T22, EN, S235, ANSI, S355, DIN, API 5L, A210-C, ASTM A106, GOST, CT50, A213-T91, X65, X80, X56, X42, A192, X60, A53, A333, A335, X52, X70, X46, CT3, S275, JIS, A213-T23, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Braxin, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Nga, Nhật Bản, Đức, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 219,1

  Độ dày (mm): 2,769 – 23

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 14,77 – 111,17

 • Thép Ống Đúc Phi 27

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 27

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, X60, EN, X46, X65, CT3, X70, GOST, A333, CT50, X42, A213-T22, DIN, ASTM A106, A210-C, ANSI, S355, JIS, A192, A213-T23, A53, S235, S275, X80, A213-T91, API 5L, A179, A335, X52, X56, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Nhật Bản, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Braxin, Nga, Ấn Độ, Ukraina, Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 26,7

  Độ dày (mm): 1,65 – 7,8

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 1,02 – 3,63

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 0,63 – 0,10

 • Thép Ống Đúc Phi 273

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 273

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, CT3, A53, A213-T23, S275, S235, API 5L, A213-T22, GOST, X60, EN, X65, ANSI, A192, CT50, A333, X80, X42, A335, S355, X70, X52, DIN, A210-C, ASTM A106, A213-T91, X56, JIS, X46, A179, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Đức, Braxin, Ukraina, Ấn Độ, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 273,1

  Độ dày (mm): 3,4 – 28,6

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 22,6 – 172,36

 • Thép Ống Đúc Phi 325

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 325

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, A335, API 5L, A210-C, A53, DIN, A213-T22, CT3, JIS, EN, A333, S235, GOST, X46, A192, A213-T91, S355, X52, ASTM A106, CT50, A213-T23, X65, X60, A179, X80, X70, X42, S275, ANSI, X56, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Ấn Độ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Mỹ, Braxin, Trung Quốc, Nhật Bản, Ukraina, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 323,9

  Độ dày (mm): 4,2 – 33,3

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 33,1 – 238,53

 • Thép Ống Đúc Phi 34

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 34

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, A213-T22, CT3, ANSI, A335, CT50, X80, A213-T23, EN, X42, A333, A53, S275, X65, API 5L, X60, X52, S235, GOST, X70, S355, A179, A192, ASTM A106, X46, DIN, A213-T91, X56, JIS, A210-C, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Ukraina, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Braxin, Ấn Độ, Mỹ, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 33,4

  Độ dày (mm): 1,65 – 9,1

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m): 1,29 – 5,45

 • Thép Ống Đúc Phi 355

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 355

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, A335, X46, ANSI, A53, DIN, X70, X52, X80, S235, CT50, JIS, CT3, X56, A213-T23, A333, A213-T22, A179, A192, API 5L, ASTM A106, X60, EN, A210-C, GOST, S355, A213-T91, X42, S275, X65, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Braxin, Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Ukraina, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 355,6

  Độ dày (mm): 3,962 – 35,712

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m):  34,34 – 281,59

 • Thép Ống Đúc Phi 406

  0 out of 5

  Tên sản phẩm: Thép Ống Đúc Phi 406

  Giá bán: Liên hệ (0946980555)

  Tiêu chuẩn: ASTM, S235, API 5L, A213-T22, S355, A53, ASTM A106, JIS, X46, X56, A192, CT3, A213-T91, A210-C, EN, DIN, GOST, X80, S275, X70, X60, X42, ANSI, A335, X52, CT50, A333, A213-T23, A179, X65, CT45,…

  Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Đức, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Braxin, Châu Âu,…

  Đường kính (mm): 406,4

  Độ dày (mm): 4,2 – 40,5

  Chiều dài (m): 6m – 12m

  Trọng Lượng (Kg/m):  41,64 – 365,27